சிறு நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களின் உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தல் தொடர்பான கலந்துரையாடல்


 (லியோன்)


மட்டக்களப்பு மாவட்ட வர்த்தக கைத்தொழில் விவசாய சம்மேளனத்தின் அனுசரணையில் ஜி ஐ .இசட்  நிறுவன நிதி உதவியின் கீழ் மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிறு நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களின் உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தல், உற்பத்திகளை வாங்குவோர் மற்றும் விநியோகிப்போர் இடையிலான இணைப்பு தொடர்பான கலந்துரையாடல் மட்டக்களப்பு மாவட்ட வர்த்தக கைத்தொழில் விவசாய சம்மேளன அலுவலகத்தி;ல் (09) நடைபெற்றது .சிறு நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களின் உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தல் தொடர்பான கலந்துரையாடலின் போது சிறு தொழில் முயற்சிகளுக்கான  ஊக்குவிப்பு ,உற்பத்திகளை  சந்தைப்படுத்தல் ,வெற்றிகரமான வர்த்தக சமூகம் ஒன்றினை உருவாக்கும் பொருட்டு  , தொழில் , வர்த்தக அறிவு , சந்தைப்படுத்தல் திறமை ,ஆற்றல்களை மேம்படுத்தல் மற்றும் புதிய சந்தை வாய்ப்புக்களை  இனங்காண்பது தொடர்பாக விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டது


மாவட்ட வர்த்தக கைத்தொழில் விவசாய சம்மேளன பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி கே. குகதாஸ் தலைமையில் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் ஜி ஐ .இசட்  நிறுவன  திட்ட நிறைவேற்று பணிப்பாளர் டானி கன்ஸ்டன் டயின்  நிகழ்வில்  வளவாளராக சிறு நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களின் வியாபார மேம்பாட்டு வளவாளர் எஸ் .ஜெயபாலன் , மாவட்ட வர்த்தக கைத்தொழில் விவசாய சம்மேளன உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிறு நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்