இலங்கை நீர்பாசன திணைக்களத்தின் 37வது பணிப்பாளர் நாயகமாக மட்டக்களப்பை சேர்ந்தவர் நியமனம்

இலங்கை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் 37 ஆவது நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலிருந்து உருவான முதல் நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் மட்டக்களப்பினை சேர்ந்த சீனித்தம்பி மோகனராஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திங்கட்கிழமை தொடக்கம் இலங்கை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் 37 ஆவது நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகமாக தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

மட்டக்களப்பு, முகத்துவாரத்தில் 22-04-1960 பிறந்த சீனித்தம்பி மோகனராஜா தனது ஆரம்மக் கல்வியை பாலமீன்மடு அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலையிலும் தற்போதைய மகாஜனக் கல்லூரியாகவுள்ள அரசடி மகாவித்தியாலயத்திலும் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்ட் மத்திய கல்லூரியிலும் மட்டக்களப்பு புனித மிக்கேல் கல்லூரியிலும் பயின்று 1977 ஆம் ஆண்டு உயர்தரப் பரீட்சையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இரண்டாவதாகச் சித்தியடைந்து 1978 ஆம் ஆண்டு பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு பொறியியல் துறைக்குத் தெரிவாகி 1982 ஆம் வருடம் பொறியியல் விஷேட பட்டம் பெற்று 1983 ஆம் ஆண்டு åலை மாதம் 25ந் திகதி நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளராக இணைந்தார்.

இவர் மட்டக்களப்பு பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் காரியாலயத்திலும் கல்லோயா இடது கரை வாய்க்கால் புனருத்தாபனத் திட்டக் காரியாலயத்திலும் களுவாஞ்சிக்குடி நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் காரியாலயத்திலும் கடமையாற்றி 1987 ஆம் ஆண்டு கிரிந்தி ஓயா நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியெற்றத்திட்டத்தில் நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளராகவும் வதிவிட பொறியியலாளராகவும் கடமையாற்றி 1991 ஆம் ஆண்டு நில்வளா வெள்ளத் தடுப்புத் திட்டத்தில் வதிவிட பொறியியலாளராகக் கடமையாற்றி மீண்டும் 1994 ஆம் வருடம் மட்டக்களப்பில் பதில் பிரதான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளராக் கடமையாற்றி 1996 ஆம் வருடம் புத்தளம் பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் காரியாலத்தில் பிரதான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளராகக் கடமையாற்றினார்.

பின்னர் முதுமானிப்படிப்பிற்காக நெதர்லாந்து சென்று தனது முதுமானிப்பட்டத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் இலங்கை திரும்பி நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் கல்கமுவ நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவகத்தில் விரிவுரையாளராகவும் பிரதான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளராகவும் கடமையாற்றி 2003 ஆம் வருடம் குருநாகலை பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளராக பதவியுயர்வு பெற்று மீண்டும் 2005 ஆம் வருடம் கல்கமுவ நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவகத்தின் பணிப்பாளராக 2008 ஆம் வருடம் வரை கடமையாற்றி 2009 ஆம் வருடம் மட்டக்களப்பு பிரதி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளராக இடமாற்றம் பெற்று கடமையாற்றினார்.

2012 ஆம் வருடம் மட்டக்களப்பு நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளராக தரமுயர்த்தப்பட்டு 2015 ஆம் வருடம் ஒக்டோபர் மாதத்தில் கொழும்பு பிரதான காரியாலத்திற்கு நீர் முகாமைத்துவத்திற்கும் பயிற்சிக்குமான நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளராக பதவியுயர்வு பெற்று 2017 ஆம் வருடம் நீர்ப்பாசன நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சிற்கு மேலதிக செயலாளராக பதவியுயர்த்தப்பட்டு 2017 ஆம் வருடம் கார்த்திகை மாதம் 06 ஆம் திகதி நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் 37 ஆவது நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலிருந்து உருவான முதல் நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் பதவியேற்பை தனது அமைச்சர்; காமினி விஜித் விஜயமுனி சொய்சா அவர்களின் முன்னிலையிலும் அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் மற்றம் ஓய்வு பெற்ற செயலாளர்கள், நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர்கள், நீர்ப்பாசனத் திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் ஊளியர்கள் மற்றும் முசலி பிரதேச விவசாயப் பெருமக்கள் முன்னிலையிலும் சகல சமய மதகுருமார்களின் ஆசியுடன் பதவிப் பிரமானம் பெற்றார்.