தேற்றாத்தீவு வடக்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் உதயம்


மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட வடக்கு தேற்றாத்தீவு கிராம சங்கம் அமைக்கும் நிகழ்வு தேற்றாத்தீவு வடக்கு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலுள்ள பல்தேவை கட்ட மண்டபத்தில் வடக்கு தேற்றாத்தீவு கிராமசேவகர் சுரேஸ்காந்தாவின் ஏற்பாட்டில் கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் காமினி இன்பராஜா தலைமையில் இடம் பெற்றது.


இதன் போது தேற்றாத்தீவு  வடக்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தின் நிருவாக தெரிவு இடம் பெற்றது அந்த வகையில் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தின் செயலாளராக அ.சியாணுயனும் தலைவராக பே.கிரிசாந்னும் பொருளாராக செ.ஸிந்தூரனும் உபதலைவராக க.நேசகுமாரும் உபசெயலாளரா கோகுலன் அவர்களும் தெரிவாகியுள்ளர். மேலும் உறுப்பினர்களாக ஜோன் சஞ்சீவ், டனிஸ்கரன், தபோசன், மா.கம்பதாசன், சத்தியசீலன்,நவகுமார் பாணுஜன் ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்மை குறிப்பிட தக்கவிடயம்